ریموت ۱ کانال-تغذیه ۲۲۰V-315MHZ

۵۶,۰۰۰ تومان

ریموت 1 کاناله لرنینگ بهمراه یک ریموت لرن

فرکانس:315مگاهرتز

تغذیه ورودی :220ولت برق شهری

رله:

220VAC , 5A یا 24VDC , 5A یا 12VDC , 7A

برنامه ها:3 عملکرد لچ و لحظه ای و کیلدی

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

از اینکه محصولات نرسی را انتخاب نموده اید سپاس گزاریم.برای استفاده از این محصول مراحل زیر را دنبال کنید.

الف)لرن کردن:  دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهید ونگهدارید تا LED زرد رنگ روشن گردد.حال دکمه ریموت˓ که می خواهید با فشار آن رله  کنترل گردد را فشار دهید تا زمانی که LED چشمک زن شده و خاموش گردد.ریموت لرن گردید.چنانچه کلید لرن را بیشتر از ۱۵ ثانیه نگهدارید و کلیدی از ریموت را جهت لرن فشار ندهید گیرنده وارد مد انتخاب و حذف ریموت ها (بندب) می گردد.

نکته۱: می توانید هر کلید ریموت را به یک گیرنده لرن کنید.بعبارت دیگر شما می توانید با هر کلید ریموت˓̜ یک گیرنده را کنترل کنید.

نکته۲:چنانچه کلید ریموت لرن شده را مجدد لرن کنید چشمک زدن LEDسریعتر شده و به معنی لرن بودن از قبل دکمه ریموت می باشد.

ب)انتخاب برنامه  و حذف ریموت ها:  این ریموت شامل ۳ برنامه برای عملکرد  رله می باشد.برای انتخاب برنامه ها ابتدا باید ریموت را مطابق بند  الف  لرن نمایید.پس از آن دکمه لرن را مجددا  به مدد ۱۵ ثانیه فشار دهید و نگهداری  تا LED زرد رنگ از حالت روشن به چشمک زن تبدیل گردد. حال با فشار دادن هر یک ازکلید های ریموت (کلید A(قفل باز) یا کلیدB(قفل بسته) یا کلیدC(صدا)) نوع عملکر برنامه د رله ها را انتخاب نمایید و یا باانتخاب کلید D ریموت ها راحذف  نمایید.در ذیل به توضیح برنامه ها می پردازیم:

  • برنامه کلیدA: با انتخاب این برنامه تا زمانی که شاستی لرن شده(می تواند شاستی Aیا Bیا …یاشد)فشار داده شده باشد رله مربوطه وصل می باشد و به محض رها کردن آن رله قطع می گردد. (حالت لحظه ای)
  • برنامه کلیدB: با انتخاب این برنامه برای مثال با فشردن و رهاکردن کلید لرن شده A رله فعال و با فشردن و رهاکردن مجدد کلید A رله قطع می گردد. (حالت لچ)

نکته۱: با انتخاب برنامه های A و B می توانید هر کلید ریموت را به یک گیرنده لرن نمایید و برای مثال با یک ریموت ۴ گیرنده را کنترل نمایید.(مورد استفاده در کنترل سیستم روشنایی)

نکته۲:چنانچه کلید های A  و B یک ریموت را به دستگاه لرن کرده و برنامه B  را انتخاب نمایید عملرکرد دستکاه بدین شکل می گرد که با فشار کلید A رله وصل و با فشار دادن و رها کردن کلید B رله قطع می گردد. (حالت الاکلنگی)

  • برنامه کلیدC: با انتخاب این برنامه برای مثال با فشردن و رهاکردن کلید لرن شده A رله فعال و با فشردن و رهاکردن یکی از کلیدهای دیگر رله خاموش می گردد.
  • برنامه کلید D (حذف ریموتها): با زدن کلید D چراغ زرد رنگ خاموش و پس از چند ثانیه چشمک زن شده و خاموش می گردد که به معنی حذف تمامی ریموت ها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.