ارسال پیامک فارسی با sim800c

برای ارسال SMS به زبان پارسی کافی است به شکل زیر عمل نمایید.
در HyperTerminal پس از اتصال ماژول SIM900یا SIM800C به آن کد های زیر را به ترتیب وارد نمایید.
AT
OK
در ابتدا برای چک کردن ارتباط درست ماژول دستور AT رو نوشته و ENTER می کنیم.چنانچه OK برگردانده شد ارتباط صحیح می باشد در غیر اینصورت ارتباطات ماژول با کامپیوتر باید چک گردد.
جهت ارسال SMS می تواند از مد TEXT و PDU استفاده نمود .برای ارسال هر زبان نوشتاری و علامتی می توان از مد PDU استفاده کرد.چون ماژول از زبان پارسی ساپورت نمیکند باید متن پارسی را در مد PDU ارسال نمود.برای این کار ماژول SIM900یا SIM800C را با استفاده از دستور AT+CMGF=0 در مد PDU تنظیم می نماییم.چنانچه پس از ارسال دستور AT+CMGF=0 ماژول OK را برگرداند ماژول در مد PDU تنظیم شده است.
AT
OK
AT+CMGF=0
OK

برای ارسال SMS درمد PDU نیازبه شماره SMSCیاSMS CENTER داریم.برای این کار کد زیررا وارد مینماییم.
AT+CSCA?
در جواب دستور فوق دستور زیر را دریافت مینماید.
+CSCA: “+989350001400”,145
OK
همانطور که در مثال بالا می بینید با اجرای دستور AT+CSCA? برروی سیم کارت ایرانسل شماره +۹۸۹۳۵۰۰۰۱۴۰۰ را بر گرداند که این همان شماره SMSC می باشد که در ادامه از آن استفاده میگردد.

حال به سایت http://www.twit88.com/home/utility/sms-pdu-encode-decode رفته و فیلدهای زیر دا در سایت فوق همانند شکل زیر پر نمایید.

پس از آن بر روی Convert کلیک مینماییم.
کد های PDU تولید می گردند همانند شکل زیر

حال متن ایجاد شده به غیر از قسمت AT+CMGW=116 را در فایل NOTPAD ذخیره میکنیم.

حال دستور زیر را وارد نمایید
AT+CMGS=116

درپاسخ سیستم سمبل زیر را بر میگرداند
<


حال از منوی Transfer گزینه Send Text را انتخاب نمایید و فایل حاوی کد PDU که ذخیره نمودیم را انتخاب مینماییم.

 

 

 

 

حال متن کد PDU در HyperTerminal نمایش داده خواهد شد که در پایان با زدن کلید های ترکیبی CTRL+Zمتن به زبان فارسی و متنهای انگلیسی ارسال می شود.

 

در گوشی خود شما متن زیر را خواهید دید.

2 Comments on “ارسال پیامک فارسی با sim800c”

 1. با درود.برای ارسال دستورات at command به sim800توسط میکرو همانند انتقال اطلاعات از میکرو به کامیپوتر توسط uart میکرو عمل مینماییم.برای اینکار کافی موضوعاتی مانند ارسال sms با میکرو را در گوگل سرچ کنید.ارتباط sim800با stm8بزودی در سایت قرار داده خواهد شد.
  برای مثال برای ارسال با mega8
  #include
  #include
  #include

  char Enter=13;
  char double_quote=34;
  char Ctrlz=26;

  void main(void)
  {

  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;

  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0x18;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x26;

  while (1)
  {

  if (PIND.2==0) {

  printf(“at%c”,Enter);
  delay_ms(500);

  printf(“AT+CMGF=1%c”,Enter);
  delay_ms(500);

  printf(“at+cmgs=%c09137875491%c%c”,double_quote,double_quote,Enter);
  delay_ms(100);

  printf(“AVR Test 1%c”,Ctrlz);
  delay_ms(500);

  };

  };
  }

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.